Fosenbrua Conference 2020 – Anette Fjeld (Senior Adviser Transport, Dr.techn. Olav Olsen AS) and Olav Ellevset (CEO. Fosenbrua AS)