EXTERNAL LINKS

norvegfinans
Våre veger
samspleis
E39
vegnett

Teknisk Ukeblad Media AS 23.09.15:

Verdens første rørbru kan stå ferdig i 2025

Verdens første rørbru kan stå ferdig i 2025

Statens Vegvesen 17.02.13:

En investering på rundt 100 milliarder i et ferjefritt E39 kan endre kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim fra 20 til 13 timer.

ferjefri-e-39-delrapport-samfunn
ferjefri-e-39-delprosjekt-fjordkryssing
ferjefri-e-39-delprosjekt-energy
ferjefri-e-39-delprosjekt-hovedrapport

“Ut fra det arbeidet som er utført så langt trekker vi konklusjonen at det vil være teknisk mulig å krysse alle de gjenværende fjordene langs E39 med fast bruforbindelse. Det er lagt til grunn at vanlig sikkerhetsnivå for veg- og brukonstruksjoner ivaretas. Framtidig skipstrafikk kan sikres, selv om noen løsninger vil medføre endringer i forhold til skipsleia. ”

“Delprosjekt Fjordkryssing, desember 2012, Statens Vegvesen”