Invitasjon til å danne aksjeselskap for kryssing av Trondheimsfjorden med bru_Rissa Utvikling KF pr 18 apr 2016