Fosenbrua-AS-signert-arsregnskap-ledelseserklaering-og-revisjonsberetning-for-2016