Foreslår at navnet blir Fosenbrua

Foreslår at navnet blir Fosenbrua